Helft sport- en beweegaanbieders zet Sportimpulsactiviteiten door

De helft van de sport- en beweegaanbieders die in 2012 en 2013 sport- en beweegactiviteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. Iets meer dan een derde voert nog een deel van de activiteiten uit. 10 procent heeft de activiteiten gestopt. Een gebrek aan financiële middelen, bij uitvoerende partijen en deelnemers, is de belangrijkste reden voor het stoppen van activiteiten.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013’ dat door het Mulier Instituut in opdracht van ZonMw is uitgevoerd. In 2012 en 2013 zijn in totaal 339 Sportimpulsprojecten gestart. In het onderzoek is gekeken naar de borging van de projecten na de tweejarige projectperiode. Voor het onderzoek vulden 178 hoofdaanvragers van Sportimpulsprojecten (respons 53%) een online enquête in. Daarnaast zijn diepte-interviews uitgevoerd met betrokkenen van tien projecten.

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn:

  • De voortgezette sport- en beweegactiviteiten zijn in drie kwart van de gevallen wekelijks terugkerende activiteiten;
  • In de Sportimpulsprojecten wordt vooral gericht op verschillende leeftijdsgroepen, in mindere mate op specifieke inactieve doelgroepen;
  • Deelnemersbijdragen zijn erg belangrijk voor de financiering van de activiteiten;
  • De mate waarin deelnemers blijven sporten en bewegen varieert tussen de projecten. Vooral kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met overgewicht en motorische achterstanden, vinden vaak geen aansluiting bij de sportvereniging;
  • Bij iets meer dan drie kwart van de projecten heeft de Sportimpuls gezorgd voor blijvende en geïntensiveerde samenwerking met andere partijen;
  • Bij 70 procent van de projecten zijn projectbetrokkenen nog steeds inzetbaar voor uitvoer van de activiteiten.

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders ondersteunt bij het opzetten van sport- en beweegaanbod voor doelgroepen die te weinig sporten en bewegen. Voor een periode van twee jaar is financiële ondersteuning beschikbaar. Daarna moeten de activiteiten zelfstandig worden voortgezet. De Sportimpuls is gestart in 2012 en loopt nog tot en met 2018.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Linda Ooms.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Klik hier voor meer informatie over de Sportimpuls.

Klik hier voor het persbericht van ZonMw.