Fons Kemper overleden

6 juli 2023

Eind juni is Fons Kemper overleden. Fons was tussen 2007 en 2015 werkzaam bij het Mulier Instituut.  Met zijn analytische blik, positieve grondhouding en oprechte interesse was hij een bijzonder gewaardeerde collega. Zijn brede beleidskennis, grote netwerk en voorliefde voor sportgeschiedenis vormden een versterking voor het instituut. Wij gedenken hem in grote dankbaarheid voor wat hij ons heeft meegegeven.

Bestuur en directie Mulier Instituut