Meeste sportaanbieders zijn bereid aanbod te verzorgen voor (meer) sporters met een beperking