Hogere contributies in gemeenten met hoger gemiddeld maandinkomen