Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Contributiemonitor 2017/2018

auteur(s):
Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de, Schoemaker, J.
plaats:
Utrecht / Nijmegen
uitgever:
Mulier Instituut / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
jaar:
2019
collatie:
63 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Contributiemonitor 2017/2018

samenvatting:

Sinds de financiële crisis die in 2008 ontstond, is de betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland een belangrijk aandachtspunt op beleidsagenda’s, onder andere van het ministerie van VWS en gemeenten. Een stijging van de verenigingscontributie en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen raakt mensen direct in hun portemonnee en bedreigt de inclusiviteit van sport: het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen meedoen en dat voor sportdeelname geen prijsdrempels mogen bestaan.

Tegen deze achtergrond is het van belang in kaart te brengen hoe hoog de contributies en toegangsprijzen zijn en hoe die zich ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen, zijn het Mulier Instituut en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gestart met de ontwikkeling van een contributiemonitor. De gemiddelde contributiehoogtes voor basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal zijn in de 1-meting onder de loep genomen, alsmede het prijsniveau van de toegang voor zwembaden en ijsbanen. Tevens zijn bondsafdrachten meegenomen in de 1-meting.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0007
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-604
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl