Arjen Davids

Arjen is opgeleid als sport- en gezondheidsmanager en als ‘duizendpoot’ binnen het Mulier Instituut bij diverse onderzoeken betrokken.

Hierbij is hij met name verantwoordelijk voor de dataverwerking en -rapportering. Zo heeft hij de Contributiemonitor uitgebracht dat ingaat op de financiële aspecten van sport en is hij betrokken bij de AccommodatieMonitor Sport (AMS). Ook is hij actief bij ruimteonderzoeken waarbij wordt bepaald hoeveel ruimte (binnen- en buitensportvoorzieningen) voor sport nodig is en hoe de sportieve openbare ruimte is ingedeeld, bijvoorbeeld in Arnhem, Schiedam en Almere. Arjen haalt veel energie uit het werken aan verschillende projecten.

Daarnaast is Arjen lid van de Mulier Datagroep en zorgt hij voor de beeldredactie. Ook programmeert hij vragenlijsten, zet deze uit, zorgt voor de dataverwerking hiervan en maakt interactieve figuren voor websheets.

Arjen is als vrijwilliger actief in de sport bij zijn voetbalvereniging in Arnhem en sport zelf ook graag. Geen sport is hem daarbij te gek.

 

Publicaties

 • Kalmthout, J. van & Davids, A. (2022).
  Contributies sportverenigingen volgen inflatie
  Contributies sportverenigingen volgen inflatie, 24 40-41.
 • Davids, A., Hover, P., Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van & Rooijen, M. van (2021).
  Contributiemonitor 2020/2021
  Utrecht/Nijmegen/Tilburg: Mulier Instituut/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)/Fontys Hogeschool Tilburg.
 • Davids, A., Hover, P., Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van & Rooijen, M. van (2021).
  Toegangsprijsmonitor 2020/2021
  Utrecht/Nijmegen/Tilburg: Mulier Instituut/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)/Fontys Economische Hogeschool Tilburg.
 • Prins, R.G., Davids, A. & Schots, M. (2021).
  Evaluatie Yalp playground-in-one-day
  Utrecht: Mulier Instituut.
 • Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de, Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van & Rooijen, M. van (2020).
  Contributiemonitor 2019/2020
  Utrecht/Nijmegen/Tilburg: Mulier Instituut/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)/Fontys Economische Hogeschool Tilburg.
Meer publicaties