Arjen Davids

Arjen is opgeleid als sport- en gezondheidsmanager en als ‘duizendpoot’ binnen het Mulier Instituut bij diverse onderzoeken betrokken.

Hierbij is hij met name verantwoordelijk voor de dataverwerking en -rapportering. Zo heeft hij de Contributiemonitor uitgebracht dat ingaat op de financiële aspecten van sport en is hij betrokken bij de AccommodatieMonitor Sport (AMS). Ook is hij actief bij ruimteonderzoeken waarbij wordt bepaald hoeveel ruimte (binnen- en buitensportvoorzieningen) voor sport nodig is en hoe de sportieve openbare ruimte is ingedeeld, bijvoorbeeld in Arnhem, Schiedam en Almere. Arjen haalt veel energie uit het werken aan verschillende projecten.

Daarnaast is Arjen lid van de Mulier Datagroep en zorgt hij voor de beeldredactie. Ook programmeert hij vragenlijsten, zet deze uit, zorgt voor de dataverwerking hiervan en maakt interactieve figuren voor websheets.

Arjen is als vrijwilliger actief in de sport bij zijn voetbalvereniging in Arnhem en sport zelf ook graag. Geen sport is hem daarbij te gek.

 

Publicaties

 • Stam, W. van, Davids, A. & Lindert, C. van (2019).
  BRC monitor
  Utrecht: Mulier Instituut.
 • Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de & Schoemaker, J. (2019).
  Contributiemonitor 2017/2018
  Utrecht/Nijmegen: Mulier Instituut/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Schadenberg, B., Wezenberg-Hoenderkamp, K. & Davids, A. (2018).
  Ruimte voor sport in Schiedam
  Utrecht: Mulier Instituut.
 • Eck, M. van, Davids, A. & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2018).
  Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere
  Utrecht: Mulier Instituut.
 • Lucassen, J.M.H., Roest, J. van der (Red.), Brandsema, A., Davids, A., Elling, A., Haar, M. ter, Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van, Lindert, C. van, Maat, K. van der, Poel, H. van der, Reitsma, M., Rewijk, D., Slot-Heijs, J.J. & Waardenburg, M. (2018).
  Sportverenigingen in Nederland
  Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media.
Meer publicaties