Tweede Kamer bespreekt rapportages Mulier Instituut in wetgevingsoverleg

Op maandag 20 november vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg ‘Sport en Bewegen’ van het ministerie van VWS voor 2018 plaats. Het Mulier Instituut heeft met recente publicaties aan verschillende agendapunten een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Op de agenda van het wetgevingsoverleg wordt onder meer de Voortgangsbrief Sport besproken die minister Bruins van VWS afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de Kamerbrief van 13 november over de voortgang van de sportprogramma’s wordt het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) besproken, waarin naar het evaluatierapport buurtsportcoaches, de SBB Monitor 2017 en de Sportimpuls wordt verwezen. Daarnaast is uitgebreid aandacht voor de VSK Monitor 2017, waarin het Mulier Instituut het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat monitort, en wordt in de Kamerbrief ook naar de ‘1-meting bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs’ en het project NL Zwemveilig verwezen.

Naast de voortgangsrapportages staan ook de eerdere rapportages ‘Cijfers over vechtsport‘, ‘Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016‘, Borging Sportimpulsprojecten 2012-2013, en de Sportuitgaven van gemeenten op de agenda.

Klik op de titel om de betreffende rapportages in te zien.

Klik hier voor de voortgangsbrief die minister Bruins van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Klik hier voor de complete agenda van het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen.

Klik hier om het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen te volgen (21 november, 10-17 uur).