Dalend aandeel basisscholen biedt schoolzwemmen aan

22 november 2016

Het aandeel basisscholen dat schoolzwemmen aanbiedt, is in de afgelopen drie jaar gedaald van 34 naar 32 procent. In 1991 werd schoolzwemmen nog op 90% van de basisscholen aangeboden. Achttien procent van de basisscholen verwacht in de aankomende jaren minder in schoolzwemmen te investeren of het schoolzwemmen af te schaffen.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het Mulier Instituut uit onderzoek onder ruim 800 basisscholen dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens een symposium over schoolzwemmen van vakblad Zwembadbranche.

Andere belangrijke uitkomsten zijn:

– 89% van de scholen in de drie grootste gemeenten van Nederland biedt schoolzwemmen aan. Dit percentage ligt fors hoger dan het landelijk gemiddelde.

– Op 57% van de scholen wordt een vorm van ‘natte gymles’ aangeboden in plaats van enkel het traditionele diplomazwemmen.

–  Het is niet (meer) vanzelfsprekend dat schoolzwemmen altijd één volledig schooljaar duurt. 18% van de scholen biedt schoolzwemmen aan voor een periode minder dan 15 weken.

– De belangrijkste reden die wordt gegeven door scholen die nu wel schoolzwemmen hebben om minder in schoolzwemmen te investeren of het af te schaffen is dat schoolzwemmen ten koste van andere vakken gaat.

schoolzwemmen-figuur-factsheet

Het onderzoek onder scholen naar schoolzwemmen maakt deel uit van het programma NL Zwemveilig van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Dit programma is gericht op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. De gegevens in dit factsheet zullen binnenkort worden aangevuld met andere gegevens over schoolzwemmen, onder meer over het effect van het afschaffen van schoolzwemmen. De volledige rapportage over het thema schoolzwemmen wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.

Klik hier om het factsheet ‘Schoolzwemmen 2016’ te downloaden (pdf)

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Corry Floor van het Mulier Instituut: c.floor@mulierinstituut.nl.

Klik hier voor meer informatie over het symposium over schoolzwemmen van vaktijdschrift ZwembadBranche.

Klik hier voor meer informatie over het programma NL Zwemveilig.