Onderbouwing maatschappelijke betekenis sport biedt kansen, maar vergt ook aandacht

Er komt steeds meer bewijsvoering over de maatschappelijke betekenis van sport. In grote lijnen wordt deze trend doorvertaald naar gemeentelijk beleid. Binnen gemeenten wordt immers steeds meer herkend dat sport ook voor andere beleidsterreinen van betekenis kan zijn. Dat zijn de hoofdconclusies van een quick scan die door het Mulier Instituut en door Kenniscentrum Sport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De quick scan maakt deel uit van een groter rapport vanuit het ministerie over de ‘maatschappelijke impact van sport en bewegen’, in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Uit de quick scan komt verder naar voren dat sport niet vanzelf tot maatschappelijke betekenissen leidt. Veel hangt af van de condities waaronder wordt gesport (bijv: veilig sportklimaat). In het gemeentelijke beleid is weliswaar meer oog voor sport, maar dat wil vooralsnog niet zeggen dat dit ook gepaard gaat met evenredige extra investeringen vanuit andere beleidsvelden in sport. Voor de verdere benutting van de kracht van sport is het van groot belang dat gewerkt blijft worden aan het scheppen van goede condities waarin de sport kan gedijen, en aan het wetenschappelijk onderbouwen van de kracht van sport, in economische termen en anderszins.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Klik hier om de rapportage vanuit het ministerie van VWS te downloaden.

Voor meer informatie over het onderzoek, neem contact op met Agnes Elling van het Mulier Instituut  of met Dirk Schaars van het Kenniscentrum Sport.