Proefschrift Jan-Willem van der Roest: consumentisme niet per se de oorzaak van modernisering van verenigingen

Sportverenigingen worden nog niet in grote mate aangetast door consumentisme onder de leden. Dat stelt Mulier medewerker Jan-Willem van der Roest, die vrijdag aan de Universiteit Utrecht zijn promotieonderzoek naar sportverenigingen en consumentisme verdedigt. Van der Roest concludeert in zijn proefschrift dat volgens hem wel sprake is van beleidsdruk van landelijke sportbonden op de verenigingen om te moderniseren en de concurrentie aan te gaan met andere vormen van sportaanbod, zoals fitnessclubs en informele sportclubjes.

Een beperkte groep sportverenigingen weet volgens Van der Roest succesvol in te spelen op de kansen die in hun omgeving aanwezig zijn. Zij moderniseren door hun activiteiten flexibeler en servicegerichter te maken, bijvoorbeeld met andere abonnementsvormen en minder vastgelegde trainingen en tijden waarop gesport kan worden. Landelijke sportorganisaties die veranderingen in sportverenigingen willen, doen er volgens Van der Roest vooral goed aan om in te zetten op veranderingen in het bestuur van de verenigingen. Met name de inzet van jonge, hoger opgeleide leden zorgt voor modernisering.

Over de auteur:

Jan-Willem van der Roest is als onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut en als docent werkzaam aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn promotie-onderzoek was hij als promovendus in dienst van de Universiteit Utrecht. Promotoren zijn Prof. dr. M. van Bottenburg en Dr. J. Vermeulen.

Het proefschrift is te vinden via Igitur (Universiteit Utrecht): http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/323672. Een fysiek exemplaar kan bij de auteur worden besteld.

Klik hier voor het persbericht van Universiteit Utrecht.