Sport en bewegen in de buurt: meer aandacht voor specifieke doelgroepen