Analyse coalitieakkoorden: sport sterk verbonden met andere beleidsterreinen en bredere gemeentelijke opgaven