Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport in collegeprogramma's 2018-2022

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Reitsma, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
31 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sport in collegeprogramma's 2018-2022: samen, duurzaam en gezond

samenvatting:

Deze rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut en tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en in afstemming met Sportcampagne TeamNL. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de rol van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van gemeenten. Tevens worden de bevindingen vergeleken met de analyses van de collegeprogramma’s van de bestuursperioden 2010-2014 en 2014-2018.

Voor dit onderzoek zijn de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 gemeenten geanalyseerd op aandacht voor sport. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking centraal staan.
  • 73% van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf in het collegeprogramma opgenomen. De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen worden het vaakst genoemd.
  • Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid.
  • De collegeprogramma’s bieden voldoende inhoudelijke aanknopingspunten om in aansluiting op het Nationale Sportakkoord tot lokale sportakkoorden te komen.

In de sportparagrafen van de collegeprogramma’s krijgen de volgende thema’s de meeste aandacht:

  • Sportverenigingen zijn voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, waar meer taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd.
  • Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal.
  • Beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl worden gestimuleerd, waarbij de verbinding wordt gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.
  • Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport voor mensen met een beperking, gezinnen met een krappe beurs en ouderen wordt gewaarborgd, zodat sprake is van een inclusieve sport.

Deze rapportage vormt na 2010 en 2014 de derde in een reeks van analyses van de positie van sport in collegeprogramma’s van gemeenten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-598
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl