Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport in collegeprogramma's

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Gijsbers, M.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
24 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sport in collegeprogramma's: belangrijke bijzaak : analyse van sport in collegeprogramma's gemeenten 2010-2014

samenvatting:
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en binnen de gemeenten zijn door de nieuwe colleges collegeprogramma's opgesteld. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is geïnteresseerd in de mate waarin en wijze waarop binnen die programma's ook wordt gerefereerd aan sport. Dergelijke informatie draagt bij aan de kennis over de ontwikkeling van het lokale sportbeleid en helpt VSG om zijn beoogde rol als belangbehartiger met verve te kunnen vervullen. In dit kader heeft VSG het Mulier Instituut gevraagd om van ruim honderd gemeenten de nieuwe collegeprogramma's met elkaar te vergelijken en daarin te bezien of sport wordt benoemd en zo ja, op welke wijze dit gebeurt (specifieke sportbeleidsterreinen, relatie overige beleidsterreinen, aanwezigheid of ontwikkeling sportnota, meer of minder middelen etc.). De resultaten worden in deze rapportage beschreven.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0016
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-217
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl