Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport in collegeprogramma's 2014

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Bol, P. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
30 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sport in collegeprogramma's 2014 : van armoedebeleid tot zelfredzaamheid

samenvatting:

Dit onderzoek heeft ten doel om inzicht te bieden in de huidige positie van sport binnen de collegeprogramma's van gemeenten en de verandering hierin in vergelijking met de collegeperiode 2010-2014. Om een goede vergelijking te kunnen maken met het vorige onderzoek uit 2010 is een vergelijkbare systematiek van dataverzameling en analyse gehanteerd. In hoofdstuk 2 wordt het kwantitatieve deel van het onderzoek beschreven. Hierbij gaat het om de verrichte tellingen van sporttermen in de collegeprogramma's en de aanwezigheid van een aparte sportparagraaf. In hoofdstuk 3 is aandacht voor de context waarin sport wordt geplaatst in de collegeprogramma's en de voornaamste aandachtspunten op sportgebied. In het vierde en laatste hoofdstuk volgt een korte slotbeschouwing waarin de uitkomsten in perspectief van andere onderzoeken worden geplaatst. Hierbij wordt onder andere gerefereerd aan de recessiepeiling bij gemeenten, waarbij gekeken is wat voor doorwerking de economische recessie heeft op het gemeentelijk sportbudget (Hoekman, 2013) en een analyse die NOC*NSF heeft verricht op collegeprogramma's van grote gemeenten (G32) en de gemeenten die onderdeel waren van de Sportcampagne (NOC*NSF, 2014).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-334
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
SPBELE-TB-0002
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl