Betekenis van en uitdagingen voor tennis in Nederland in kaart gebracht

11 februari 2015

Met 1700 verenigingen en ruim 600.000 leden is tennis de tweede georganiseerde sport in Nederland. In de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar is tennis zelfs de grootste georganiseerde sport van het land. De totale marktomvang van de tennissport is meer dan een half miljard euro. De financiële situatie bij meer dan negentig procent van tennisverenigingen is gezond, zonder dat clubs daarvoor op overheidssteun beroep doen.

Dit zijn enkele bevindingen uit het brancherapport Tennis in Nederland, een initiatief van het Mulier Instituut en de KNLTB. Het eerste exemplaar van het brancherapport Tennis in Nederland wordt woensdag 11 februari 2015 in Ahoy Rotterdam tijdens een ‘Live sessie van Sport & Strategie’ door Esther Vergeer aangeboden aan Mariken Leurs, plv directeur sport van het ministerie van VWS.

De tenniswereld in Nederland staat voor een aantal uitdagingen. In het internationale toptennis ligt er een grote opgave voor de bond om structureel tot de top tien tennislanden ter wereld te behoren. De KNLTB is begonnen met een herziening van de jeugdopleidingen en zet in op nauwere samenwerking met de commerciële tennisscholen om het tij te keren. In de breedtesport valt op dat bij senioren lichamelijk ongemak de belangrijkste reden is om met tennis te stoppen. Het is voor verenigingen belangrijk om risicofactoren op te sporen, de blessurepreventie te intensiveren en in de ‘gezonde vereniging’ meer aandacht aan herstel en reintegratie te schenken.

Een grote uitdaging is ook de wens het aantal competitiespelers te verdubbelen. Met meer dan 280.000 deelnemers vormt de tenniscompetitie voor de tennisbond en aangesloten verenigingen nu al een enorme logistieke en organisatorische klus, mede omdat het zwaartepunt van de competitie in het voorjaar ligt. Nu steeds meer verenigingen hun park het hele jaar bespeelbaar maken, zijn er kansen de gewenste uitbreiding te realiseren door meer competitiemogelijkheden in het najaar en winter aan te bieden. Dat zou ook kunnen helpen om voor meer leden tennis als eerste, in plaats van als tweede sport, een plaats te geven in hun sportieve leefstijl.

Het Mulier Instituut en de KNLTB bundelen in Tennis in Nederland de beschikbare kennis over tennis in Nederland en bieden daarmee een overzicht van de tenniswereld in al zijn facetten. In het brancherapport wordt ingegaan op de geschiedenis van tennis, de beoefenaars, de organisatiestructuur, verenigingen en de tenniscompetities, maar het geeft ook meer inzicht over tennisaccommodaties, baansoorten, tennis in de media en de tennismarkt. Het brancherapport is al met al een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die inzicht wil in de betekenis van en de uitdagingen voor tennis in Nederland.

Tennis in Nederland is een initiatief van het Mulier Instituut en de KNLTB. Met het brancherapport beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling over het Nederlandse tennis door alle beschikbare kennis te bundelen. Tennis in Nederland is na Sportevenementen in Nederland en Zwemmen in Nederland de derde publicatie in een serie brancherapporten van het Mulier Instituut.

Boekspecificaties:
Van der Poel, H. & Bakker, S. (red.). Tennis in Nederland. De tenniswereld in al haar aspecten geserveerd. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media.
ISBN 978-90-5472-313-4.

Klik hier om het boek te bestellen.
Klik hier om de inhoudsopgave, het voorwoord en de conclusie te lezen.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?