Sportomgeving zorgt voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking