Drie kwart van de gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer van grassportvelden