Aantal rookvrije schoolpleinen stabiel

Op ruim drie kwart van de scholen in het primair onderwijs, ruim de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs en vier procent van de mbo-scholen is het schoolplein geheel rookvrij. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in 2016, in opdracht van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Vergeleken met de situatie in 2015 zijn nauwelijks veranderingen op te merken.

Klik hier om de rapportage ‘Rookvrije schoolterreinen – 2016’ in te zien.

Klik hier voor meer informatie over de onderwijsagenda SBGL.