Sporters hebben gezondere leefstijl dan niet-sporters, maar drinken meer