Onderzoek centraal tijdens debat Tweede Kamer-verkiezingen

Twee weken voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart wordt in Den Haag door Kamerleden, stakeholders en wetenschappers over sport en bewegen gedebatteerd. Bij dit Kenniscafé van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport staan drie thema’s centraal: preventie sport & bewegen, de toegankelijkheid van sport en de impact van topsport.

Tijdens het debat zal naar de volgende Mulier-rapportages worden verwezen. Klik op de titel voor meer informatie en om de rapportages in te zien.

De impact van topsport

  • In het rapport ‘Creating social Impact with sport Events’ vatten onderzoekers van het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht samen wat de maatschappelijke betekenis is van sportevenementen en wat je daarvan ook niet mag verwachten (zoals een verhoging van de sportdeelname). Het rapport was geschreven voor de EU op het moment dat Nederland voorzitter was.
  • In de vijfde Topsportklimaatmeting valt te lezen dat er steeds meer geld gaat naar de topsport, dat de prestaties mede daardoor zijn toegenomen, maar dat desondanks het draagvlak voor topsport is afgenomen de laatste jaren. Dit is een rapport van de Universiteit Utrecht ism het Mulier Instituut, op verzoek van NOC*NSF.

De toegankelijkheid van sport

Bij dit debat zal onderzoeker Remco Hoekman van het Mulier Instituut de aftrap geven. In zijn betoog gaat Hoekman in op gebruik van openbare ruimte voor sport en de tegenstrijdige belangen in die openbare ruimte die daar beperkend in kunnen zijn. Ook benoemt hij in dit kader dat een kernindicator beweegvriendelijke omgeving is ontwikkeld om meer zicht te krijgen op dit relevante thema.

Hoekman benoemt daarnaast het belang van toegankelijkheid van accommodaties voor mensen met een beperking waar de sportinfrastructuur lang niet zo inzichtelijk van is, het belang van financiële toegankelijkheid, gelet op de stijging van mensen in armoede en de boven de markt hangende afschaffing van het sportbesluit en de gevolgen van de wet markt en overheid.

Daarnaast staat het vergroten van de toegankelijkheid van sport en speelruimte bij scholen en het afstemmen van richtlijnen voor binnensportruimte vanuit bewegingsonderwijs en sport centraal, zodat de mogelijkheden worden vergroot om de bezettingsgraden en daarmee de kostendekkendheid van binnensportaccommodaties te vergroten. Waar het gaat om thema beschikbaarheid, zal hij verwijzen naar het Databank Sportaanbod waar een goed overzicht staat van de sportaccommodaties in Nederland en meer kennis bijeen wordt gebracht over de sportieve openbare ruimte. Waar het gaat om het thema bereikbaarheid zal Hoekman aangeven dat sport in Nederland bijzonder goed bereikbaar is en andere factoren dan afstand bepalen of wel of geen gebruik wordt gemaakt van een sportaccommodatie.

Lees meer over deze thema’s in de volgende publicaties:

Klik hier voor het inhoudelijke programma van het Kenniscafé Sport en de Tweede Kamer-verkiezingen.