Toegenomen draagvlak voor transgender personen in de sportvereniging