Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

LHBTI in de breedtesport (2020)

auteur(s):
Cremers, R., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
2 p.
documenten:

LHBTI in de breedtesport (2020): samenhang acceptatie en het wel of niet kennen LHBTI-persoon, factsheet 2020/47

samenvatting:

Dit factsheet kijkt naar de relatie tussen het wel of niet kennen van een LHBTI-persoon in iemands persoonlijke omgeving en de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de sport.

De resultaten komen voort uit een online vervolgmeting naar LHBTI-acceptatie in de sport onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (15+) en werd uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Deze alliantie zet zich in voor het vergroten van LHBTI-acceptatie in de sport.

Uit het onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit en genderdiversiteit onder (verenigings)sporters onverminderd groot is. De acceptatie is groter onder mensen die zelf LHBTI-personen kennen, dan onder mensen die geen LHBTI-personen kennen.

Onder verenigingssporters is een forse stijging zichtbaar in het draagvlak voor genderneutrale toiletten en kleedruimtes, van ruim een kwart in 2017 tot bijna de helft in 2020. Slechts 1 procent van de leden kent een transgender persoon binnen de eigen sportvereniging, terwijl drie op de tien leden wel iemand met een transgender achtergrond in hun eigen omgeving kennen.

Het gevonden verband tussen het bekend zijn met LHBTI-personen en de mate van acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de sport toont aan dat het goed is om beleidsmatig aandacht te blijven vragen voor een veilig sportklimaat. Daarbij is het van belang om LHBTI-personen zelf te betrekken bij het creëren van een voor iedereen toegankelijke en veilige sport, zodat zij zonder problemen openlijk homoseksueel of transgender kunnen zijn.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?