Ouders: gemiddeld 100 minuten bewegingsonderwijs per week op basisscholen

Ouders geven aan dat kinderen op de basisschool gemiddeld 100 minuten bewegingsonderwijs per week krijgen. Vakleerkrachten worden volgens ouders bij 4-5-jarigen (20%) minder ingezet dan groepsleerkrachten (64%). Naarmate stedelijkheid toeneemt, neemt het percentage vakleerkrachten volgens ouders toe (20-62%).

Dit blijkt uit het factsheet ‘Bewegingsonderwijs, beeld van ouders in 2015’ dat door het Mulier Instituut is opgesteld. Gegevens uit 2015 van de Leefstijlmonitor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn gebruikt om bewegingsonderwijs op basisscholen goed in beeld te houden vanuit het perspectief van ouders. Het beeld van ouders komt voor een groot deel overeen met het beeld van scholen.

Klik hier om het factsheet ‘Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015’ te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Jo Lucassen