Daniël Rewijk promoveert op biografie Pim Mulier

5 maart 2015

Twee dagen na de de 150e geboortedag van Pim Mulier verdedigt Daniël Rewijk donderdag aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn dissertatie Captain van Jong Holland, een biografie van Pim Mulier 1865-1954. Mulier, die te boek staat als de grondlegger van de moderne sport in Nederland, bedacht onder meer de Elfstedentocht en richtte de KNVB op, maar Rewijk, als sporthistoricus verbonden aan het Mulier Instituut, concludeert in zijn proefschrift dat hij een vat vol tegenstrijdigheden was, die zichzelf op het schild hees.

Het leven van Mulier buiten de sport bleef tot nog toe onderbelicht, maar is zeker zo interessant door de vele ambivalenties in zijn karakter. Mulier was een fervent vernieuwer die tegelijk tradities wilde behouden, een hartstochtelijk nationalist die ook droomde van een wereldregering en een heer van stand die een arbeidersmeisje huwde. De biografie over Mulier werpt het volle licht op de tegenstellingen in het leven van Pim Mulier: van de progressieve jongeling die de natie in beweging bracht, tot de conservatieve patriciër die zich verschanste in een deftig bestaan.

Rewijk, die twee dagen na de 150ste geboortedag van Mulier promoveert, betoogt in zijn biografie dat Mulier actief meewerkte aan het construeren van zijn imago als grondlegger van de moderne sport. “Maar ik geef ook aan waarom het publiek daar zo ontvankelijk voor was,” aldus Rewijk. “Pim Mulier wordt vaak belicht als stichter van de moderne sporten. Ik schets een breder beeld. Zijn bemoeienis met sport kwam voort uit zijn maatschappelijke, culturele en politieke overtuigingen, die zelf niet altijd consequent waren. Mulier was niet altijd de grote grondlegger waarvoor we hem soms houden.”

Muliers belang schuilt vooral in zijn visie op sport en zijn invloed op ideeën van anderen over moderne lichaamscultuur, aldus Rewijk. “Sport was voor hem onder meer een instrument van nationalisme: het kon bijdragen aan de kracht, vitaliteit en karakter van ‘Jong Holland’. Een fitte bevolking met verantwoordelijkheidsbesef zou in staat zijn Nederland als koloniale macht te handhaven.’

Mulier, zelf een elitefiguur, introduceerde enkele sporten waaronder de latere volkssport voetbal. Maar hij was ook een exponent van het idee van volksverheffing: sport had pas waarde als massaverschijnsel als het in elitaire omgangsvormen werd gegoten. De gedragscode van de sportieve gentleman stond voorop. “Hij zag dit in de sport echter steeds meer verloren gaan,” vertelt Rewijk. ‘Daarnaast werden zijn inspanningen door het behoudende deel binnen de elite minder serieus genomen. Tijdgenoten met een succesvolle loopbaan in politiek of bedrijfsleven genoten meer aanzien, tot ergernis van Mulier. Zijn maatschappelijk prestige was gekoppeld aan de sportzuil, die hem bij plechtigheden en jubilea op het schild hees als de grote pionier.”

biografie Pim Mulier

Over de auteur: 

Daniël Rewijk studeerde geschiedenis en is als sporthistoricus verbonden aan het Mulier Instituut. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Promotores zijn prof. dr. Y.B. Kuiper (RUG) en prof. dr. M. van Bottenburg (UU). Het proefschrift verschijnt in handelseditie bij uitgeverij Bornmeer, ISBN 978-90-5615-345-8.

Klik hier om het boek Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954 bij Uitgeverij Bornmeer te bestellen.
Klik hier om vast een gedeelte van het proefschrift Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954 in te zien.
Neem voor meer informatie contact op met Daniel Rewijk.