Sociale aspect belangrijk voor leden bij Europese sportvereniging

Bijna negen van de tien leden en vrijwilligers van Europese sportverenigingen hebben door hun lidmaatschap bij de sportvereniging nieuwe vrienden gemaakt. De overgrote meerderheid van de respondenten is trots op hun sportvereniging en voor meer dan de helft (59%) is de sportvereniging een van de belangrijkste sociale groepen waartoe ze behoren.

Dit blijkt uit de rapportage Involvement and commitment of members and volunteers in European sports clubs, die is opgesteld in het kader van het project Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE). Met steun van de EU is door een Europees consortium van onderzoeksinstellingen de verbondenheid, het vrijwilligerswerk, de sociale integratie en kenmerken van leden en vrijwilligers van sportverenigingen in tien Europese landen onderzocht. Het Mulier Instituut is hoofdauteur van dit derde rapport in het SIVSCE-onderzoeksprogramma.

Uit de rapportage blijkt verder dat:

  • Meer dan een derde van de leden van Europese sportverenigingen regelmatig vrijwilligerswerk doet. Bij de Noorse sportverenigingen zijn de meeste vrijwilligers op een sportvereniging te vinden (50%). In Nederland is dit 46%. De leden die geen vrijwilligerswerk doen, hebben geen interesse of vinden het te tijdrovend (ongeveer een kwart).
  • Gemiddeld drie kwart van de respondenten op de vereniging aan sportactiviteiten deelneemt. Bijna zes op de tien sport op hun vereniging minstens twee keer per week. Een grote minderheid (38%) participeert op de vereniging maximaal een keer per jaar in sociale bijeenkomsten.
  • In de meeste Europese landen meer dan de helft niet op de jaarlijkse ledenvergadering komt. Een grote groep (variërend van 31% tot 54%) probeert nooit de besluitvorming bij hun vereniging te beïnvloeden.
  • Meer dan de helft (60%) van de respondenten vijf jaar of langer aan hun vereniging is verbonden.

Via een online vragenlijst zijn 13.082 leden en vrijwilligers van 642 sportverenigingen in tien Europese landen ondervraagd. In alle tien landen zijn de mannen bij de sportverenigingen oververtegenwoordigd. Meer dan de helft van de respondenten is tussen 16 en 45 jaar oud.

Klik hier voor het rapport Involvement and commitment of members and volunteers in European sports clubs

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem van der Roest.