Vijfde Topsportklimaatmeting: topsportklimaat in Nederland verbeterd

Het topsportklimaat is de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Wel is er sprake van ‘polarisering’ in de waardering, waarschijnlijk als gevolg van het focusbeleid.

Dat zijn de voornaamste conclusies uit de vijfde ‘Topsportklimaatmeting’ die vandaag door NOC*NSF is gepubliceerd. Eerdere metingen in deze reeks zijn verricht in 1998, 2002, 2008 en 2011. De analyses voor de 4-meting waarover nu wordt gerapporteerd, zijn uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. De uitkomsten van deze 4-meting geven een eerste indicatie van de effecten van de gemaakte keuzes op het topsportklimaat, nadat NOC*NSF in 2013 focus heeft aangebracht in het topsportbeleid.

Het Mulier Instituut verrichtte voor deze meting de kwantitatieve dataverzameling en analyse onder vijf onderzoeksgroepen (talenten, topsporters, oud-topsporters, topcoaches en technisch directeuren), en leverde bouwstenen aan voor de factsheets over talenten en oud-topsporters.

Klik hier voor de Conclusies en Aanbevelingen van de 4-meting van het Topsportklimaat (inclusief doorklikmogelijkheden naar de onderliggende factsheets).

Klik hier voor de berichtgeving vanuit NOC*NSF en hier voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

Voor meer informatie over de inbreng van het Mulier Instituut in de 4-meting van het Topsportklimaat, neem contact op met dr. Agnes Elling (a.elling@mulierinstituut.nl, tel. 030-7210222)