Grote bereidheid onder sportverenigingen om mensen met een beperking welkom te heten