WK hockey 2014: succesvol evenement, leerpunten voor de toekomst

Op basis van een meta-analyse concludeert het Mulier Instituut dat de Rabobank Hockey World Cup 2014 goed was voor 240.000 bezoeken en een economische impact genereerde van 12,8 miljoen euro voor de gemeente Den Haag. Bezoekers blikken overwegend positief op hun bezoek terug. De 32 side events in de Haagse stadsdelen waren betekenisvol voor deelnemers. Circa een kwart van de Nederlanders was in het najaar van 2014 bekend met het topsportevenement in de Hofstad. Aandachtspunten bleken de parkeerbehoefte (te hoog ingeschat), de verkeersregelaars (functioneren voldeed niet altijd aan verwachtingen) en de catering (voorraadbeheer). Een meer nadrukkelijke koppeling van de side events aan de krachtige communicatiekanalen van de WK-campagne had de side events versterkt.

Het Mulier Instituut heeft de meta-analyse uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. Het heeft daarbij gebruik gemaakt van ruim dertig rapporten en notities van derden, waaronder een uitgebreide evaluatie van de Haagse Hogeschool in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Het Mulier Instituut heeft voor de meta-analyse niet zelf nog eigen onderzoek uitgevoerd.

Cover klein impact WK hockey png

Klik hier voor de publicatie ‘De maatschappelijke impact van het WK hockey 2014 in Den Haag’ van het Mulier Instituut.

Klik hier voor de publicatie ‘Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup’ van de Haagse Hogeschool.