Meer plezier in gym: later sportiever

Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op het sporten op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een heranalyse van het Mulier Instituut van gegevens uit het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek (AGGO), uit 1976 en 1996. De heranalyses vonden plaats in het kader van het lopende onderzoek naar bewegingsonderwijs bij het Mulier Instituut.

Literatuuronderzoek laat verder zien dat niet alleen het plezier in de gymles, maar ook de hoeveelheid bewegingsonderwijs voor vrouwen een positieve invloed heeft op de hoeveelheid matig-intensieve fysieke activiteit twintig jaar later. Het onderzoek bevestigt verbanden die de meeste mensen verwacht zullen hebben, maar onderstreept wel het belang van het plezier dat de gymles teweegbrengt voor het latere sport- en beweeggedrag. En het vermijden van vervelende ervaringen met bewegingsonderwijs, omdat die juist een remmend effect hebben op later sport- en beweeggedrag.

Klik hier om het onderzoek ‘Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd’ te downloaden (pdf)

Neem voor meer informatie contact op met Jo Lucassen.