Mensen met lage sociaaleconomische status te weinig betrokken bij sport en bewegen