Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016: 116 gemeenten en 832.000 jongeren potentieel bereikt

Eind 2016 waren 116 gemeenten en 992 sportverenigingen actief om de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht te realiseren. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 832.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar.

Dat blijkt uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 die door het Mulier Instituut is opgesteld. Eind 2015 werkten 91 gemeenten met de JOGG-aanpak en werden ongeveer 776.000 kinderen en jongeren bereikt. Het streefdoel van Jongeren Op Gezond Gewicht is om in 2020 één miljoen kinderen te bereiken.

Andere opvallende uitkomsten uit de monitor zijn:

  • In 2016 nemen 992 sportverenigingen deel aan Team:Fit en werken daarmee aan een gezonde sportkantine (in 2015: 427, doel: 1750). De sterke groei is mede veroorzaakt door samenwerking met de KNVB. In totaal participeert 4 procent van de Nederlandse sportverenigingen aan TeamFit;
  • In 2016 hebben 479 scholen in JOGG-gemeenten een Vignet Gezonde School. Het aantal scholen met een Vignet is ten opzichte van 2015 sterk gegroeid (in 2015: 166). In totaal hebben 924 Nederlandse scholen een Vignet Gezonde School;
  • 80 procent van de gemeenten is aan de slag met de themacampagne ‘DrinkWater’, 41 procent met het thema ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’ en 11 procent met het in 2016 gestarte thema ‘Groente… zet je tanden erin!’. Dat is iets lager dan doelstellingen die voor deze campagnes zijn opgesteld (respectievelijk 90%, 50% en 40%);
  • Om JOGG-gemeenten te ondersteunen, zijn in 2016 10 JOGG-adviseurs, 14 JOGG-coaches en 15 JOGG-experts ingezet. Dat is iets meer dan in 2015. Het aantal experttrajecten groeide van 111 in 2015 naar 168 in 2016. Evenals in 2015 betuigen JOGG-regisseurs zich tevreden over hun ondersteuning door Jongeren Op Gezond Gewicht;
  • JOGG-gemeenten hebben ten opzichte van 2015 vooruitgang geboekt op alle vijf de JOGG-pijlers. De grootste vooruitgang is te zien op de pijlers Monitoring en Evaluatie, Sociale Marketing en Verbinding Preventie en Zorg; Op Politiek Bestuurlijk Draagvlak wordt het beste gescoord, op Publiek Private Samenwerking, net als in 2015, het minst;
  • Het aantal maatschappelijke-, bedrijfs- en kennispartners is toegenomen van 24 eind 2015 naar 33 eind 2016;
  • In 2016 was Jongeren Op Gezond Gewicht in de media met name zichtbaar op onderwerpen rondom kindermarketing, de suikerlobby en publiek-private samenwerking;
  • Bij 52 procent van de gemeenten was in 2016 de JOGG-regisseur voor minimaal zestien uur per week inzetbaar. Dat is meer dan in 2015 (41%), maar nog steeds voldoet een groot aantal gemeenten op dit vlak niet aan de afspraken.

Uit gesprekken met experts die in de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 zijn beschreven, komt naar voren dat de organisatie goed is geslaagd om het thema overgewicht en jongeren te agenderen, daarin de verbinding te zoeken met andere partijen en kennis en ervaringen te delen. Verder is er waardering voor de wijze waarop Jongeren Op Gezond Gewicht anderen enthousiasmeert en verleidt om aan dit thema te werken en de successen die daarmee worden geboekt. De experts adviseren om meer in te zetten op goed onderbouwde effectieve interventies en een bredere integrale aanpak en bestuurlijke verankering. Een en ander heeft implicaties voor de werkwijze en activiteiten van Jongeren Op Gezond Gewicht en daarmee de vaardigheden van hen die daar uitvoering aan geven (zoals JOGG-regisseurs).

Klik hier om de volledige Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier voor een factsheet over de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016.

Klik hier voor de berichtgeving van Jongeren Op Gezond Gewicht over de rapportage.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Dorine Collard van het Mulier Instituut.