Sportverenigingen krijgen weinig ondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat

5 februari 2024