VSK Monitor 2016: op weg naar borging

Het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is in zijn vijfde jaar volop in beweging. In 2016 nam de aandacht voor het sociale klimaat op en rond de velden verder toe en daarnaast nam het aantal afgenomen interventies toe. Clubs herkennen vaker de noodzaak om zelf iets te doen en ondernemen meer om het sociale klimaat te bevorderen. Tegelijkertijd wordt, net als bij eerdere metingen, weinig invloed vanuit de ondernomen activiteiten op de veiligheid ervaren. Alleen in het voetbal is te zien dat het aantal zwaardere excessen ook dit seizoen verder daalde.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de VSK Monitor 2016, die het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS sinds 2013 opstelt en die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het VSK-programma was gericht op de periode 2011-2016, maar dit najaar is besloten tot een vervolgprogramma voor de jaren 2017 en 2018. De belangrijkste kengetallenuit het onderzoek zijn:

  • 9.926 verenigingen namen minimaal één VSK-product af (+3.180 t.o.v. 2015); 4.537 verenigingen namen twee of meer producten af (+976 t.o.v. 2015). De doelstelling is om eind 2016 7.500 verenigingen bij het programma te hebben betrokken.
  • Tot en met 1 oktober 2016 zijn 64.612 VOG-verklaringen aan vrijwillligers in de sport uitgegeven (2015: 25.281).
  • 77% van de clubs kent omgangs-, gedrags- of clubregels (2014: 73%), 80% van de clubs besteedt daar ook aandacht aan (2014: 75%).
  • Tussen 2011/12 en 2015/16 is het aantal geregistreerde excessen in het amateurvoetbal gedaald van 485 naar 305 meldingen.
  • 72% van de sportbestuurders werd dit jaar met wangedrag geconfronteerd (2014: 73%).
  • Kaderleden geven sociale veiligheid in de sport het rapportcijfer 8,3 (2014: 8,2).

Klik hier om de volledige rapportage VSK Monitor 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief over voortgang sportprogramma’s.

Klik hier voor het persbericht van NOC*NSF over de VSK Monitor.