Maandag 21 november: wetgevingsoverleg sport in Tweede Kamer

Op maandag 21 november vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg ‘Sport en Bewegen’ van het ministerie van VWS voor 2017 plaats. Het Mulier Instituut heeft met recente publicaties aan verschillende agendapunten een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Op de agenda van het wetgevingsoverleg wordt onder meer de Voortgangsbrief Sport besproken die de minister van VWS afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de kamerbrief worden de MI-voortgangsrapportages Monitor Veilig Sportklimaat (VSK) 2016Monitor Sport en Bewegen in de buurt (SBB) 2016 en Maatschappelijke betekenissen van sport genoemd. Klik op de titel voor meer informatie en om de rapportages in te zien.

Naast de voortgangsrapportages staat het rapport Sekse-(on)gelijkheid in de sport en het project ‘NL Zwemveilig – kennis over leren zwemmen’ op de agenda.

Klik hier voor de complete agenda van het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen.

Klik hier om het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen te volgen (21 november, 10-17 uur).