Twee derde van de kinderen voldoet niet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid

18 november 2019

Bijna alle kinderen in Nederland verlaten de basisschool met minimaal zwemdiploma A en vijf op de zes kinderen behalen het B-diploma. Het C-diploma, dat door de Nationale Raad Zwemveiligheid is vastgesteld als de Nationale Norm Zwemveiligheid, wordt door veel minder kinderen behaald: slechts een derde van de kinderen heeft op 11-jarige leeftijd het C-diploma. Inkomen is hierbij een belangrijke voorspellende factor. Ruim een kwart van de kinderen met ouders met een laag inkomen haalt een C-diploma. Bij middeninkomens is dit een derde en bij hoge inkomens bijna de helft.

Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De uitkomsten van de Vrijetijdsomnibus 2018 zijn in het factsheet Zwemvaardigheid 2018 opgenomen en vergeleken met eerdere onderzoeken.

Andere belangrijke uitkomsten:

  • 4 procent van de kinderen ouder dan 11 jaar heeft geen zwemdiploma.
  • 2 procent van de kinderen zit na hun elfde jaar nog op zwemles.
  • Aan het eind van de basisschool hebben in 2018 evenveel kinderen een of meerdere zwemdiploma’s als in 2012. Wel behalen veel kinderen al diploma’s op jongere leeftijd.
  • 13 procent van de kinderen haalt het A-diploma via het schoolzwemmen.

Klik hier voor factsheet Zwemvaardigheid 2018.

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van project NL Zwemveilig, gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Klik hier voor meer informatie over NL Zwemveilig.

Neem voor meer informatie contact op met Corry Floor.