Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Zwemvaardigheid 2018

auteur(s):
Floor, C., Tiessen-Raaphorst, A.
plaats:
Utrecht / Den Haag
uitgever:
Mulier Instituut / Sociaal en Cultureel Planbureau
jaar:
2019
collatie:
3 p.
documenten:

Zwemvaardigheid 2018: inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen en volwassenen, factsheet 2019/19

samenvatting:

Sinds 2012 monitoren het Mulier Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de stand van zaken voor wat betreft het zwemdiplomabezit van kinderen in Nederland.

Dit factsheet presenteert de ontwikkelingen over de periode 2012-2018 op basis van de Vrijetijdsomnibus (VTO).

De belangrijkste conclusies zijn:

In 2018 hebben meer 6-10-jarigen het hele zwem-ABC doorlopen dan in 2012. De verwachting is dat ook in de oudere groep de komende jaren een stijging in het bezit van diploma A, B en C te zien zal zijn.

In 2018 bezit ruim een derde van de kinderen in Nederland het volledige zwem-ABC en voldoet daarmee aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Jonge kinderen zijn vaak nog bezig met zwemles, waardoor het diplomabezit in deze groep lager is dan bij 11 tot 16 jarigen.

De belangrijkste voorspellende factor voor het behalen van het B- en C-diploma is inkomen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen halen minder vaak het B- en het C-diploma dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl