Jongeren Op Gezond Gewicht bereikt 528.000 kinderen en jongeren

Jongeren op Gezond Gewicht is eind 2015 actief in 91 gemeenten en 425 sportverenigingen en bereikt daarmee naar schatting 528.000 kinderen. Daarmee is een eerste stap gezet richting de doelstelling om in 2020 één miljoen kinderen en jongeren te bereiken.

Dat blijkt uit de eerste Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015. De rapportage is in opdracht van Jongeren op Gezond Gewicht door het Mulier Instituut en het RIVM opgesteld.

De tweede doelstelling van Jongeren Op Gezond Gewicht is om in 75 JOGG-gemeenten een stijging te realiseren van het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht. Op basis van landelijke CBS-data die het RIVM heeft geanalyseerd, valt nu nog niet vast te stellen of in de JOGG-gemeenten een gunstige(re) ontwikkeling van het aantal kinderen op gezond gewicht plaatsvindt. De verwachting is dat toekomstige analyses (2018) hier meer inzicht in geven. Lokale onderzoeken geven in een aantal gevallen zicht op positieve ontwikkelingen (daling/stabilisatie overgewicht, stijging voldoende beweging). Het aantal gemeenten met meerdere metingen in de tijd is echter nog gering.

Om in de toekomst meer te kunnen zeggen over de bijdrage van Jongeren Op Gezond Gewicht is het raadzaam gemeenten te blijven stimuleren om te investeren in monitoring en evaluatie en hun resultaten inzichtelijk te blijven maken.

Andere opvallende uitkomsten uit de monitor zijn:

  • Jongeren op Gezond Gewicht is vooral actief in buurten waar veel mensen wonen met een lage sociaaleconomische status (‘lage SES’);
  • Partners (gemeenten) van Jongeren op Gezond Gewicht zijn doorgaans tevreden over de ondersteuning die de organisatie biedt;
  • Zorgpunt is dat inzet van een JOGG-regisseur en een JOGG-beleidsmedewerker bij twee op de vijf JOGG-gemeenten achter blijft bij wat is afgesproken;
  • Hoewel 77% van de gemeenten met publieke partners samenwerkt en 67% met private partners, blijkt het opzetten van duurzame effectieve samenwerkingen een aandachtspunt;
  • Eind 2015 doen er 425 sportverenigingen mee met het project de Gezonde Sportkantine. De doelstellingen voor 2015 (650) is daarmee niet gehaald;
  • Verenigingsbestuurders zien het draagvlak voor ‘gezonde kantines’ groeien;
  • De campagne DrinkWater wordt in 74 JOGG-gemeenten ingezet. Daarmee worden potentieel 29.000 kinderen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bereikt. Op basisscholen in JOGG-gemeenten zijn 49.000 drinkwaterbidons uitgereikt;
  • 30 JOGG-gemeenten werken met de campagne Gratis Bewegen: Gewoon Doen!. De beweegteller is ruim 5.000 maal afgenomen bij 14 JOGG-gemeenten.

Om de doelstelling van één miljoen kinderen te bereiken zal het aantal JOGG-gemeenten  en -buurten fors dienen te worden uitgebreid. Naast ‘opschalen’ lijken ‘volhouden’ en gericht blijven investeren de belangrijkste opdrachten voor Jongeren op Gezond Gewicht en zijn partners voor de aankomende jaren.

Klik hier om de volledige Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015 te downloaden.

Klik hier voor de berichtgeving van Jongeren Op Gezond Gewicht over de rapportage.

Klik hier voor een infographic over de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Dorine Collard.

De stichting Jongeren op Gezond Gewicht heeft als doel om aan een gezonde omgeving te werken met structureel aandacht voor gezonde leefstijl voor tenminste een miljoen kinderen en jongeren in 2020 én om in 75 JOGG-gemeenten een procentuele stijging te realiseren van kinderen en jongeren met een gezond gewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht werkt hierin samen met gemeenten, bedrijven en diverse maatschappelijke organisaties. Voor meer informatie over Jongeren op Gezond Gewicht kunt u contact opnemen met Mieke Spaans (mieke.spaans@jongerenopgezondgewicht.nl)