Paardensector drie Limburgse gemeenten levert 116 miljoen euro omzet per jaar op

10 juni 2022

De geschatte omzet in de paardensector in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op 40 miljoen euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.

Reactie wethouder

Wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas is blij met de uitkomsten: ‘Als gemeenten waren we er al langer van doordrongen dat de paardensector, naast al het moois dat de sector te bieden heeft, ook economisch zeer belangrijk is. Dit onderzoek bevestigt dat en laat ons zien waar kansen liggen om dit gezamenlijk verder uit te bouwen.’

Paardensector verweven met veel domeinen

Tot de paardensector worden organisaties gerekend die volledig óf deels in de paardensector actief zijn. De deelsectoren zijn:

  • sport en houderij;
  • toeleveranciers en dienstverlening;
  • recreatie en toerisme;
  • onderwijs;
  • overige paardgerelateerde organisaties.

Er zijn veel betrokken domeinen, zoals landbouw, sport, handel, vrije tijd en cultuur. Daarnaast kunnen professionele en hobbymatige paardenactiviteiten onderscheiden worden.

Interne analyse: sterktes en zwaktes

De hippische zone Grandorse, Peelbergen Equestrian Centre en het vestigingsklimaat behoren tot de sterktes van de paardensector in de drie gemeenten. Zwaktes zijn de tijdrovende gemeentelijke dienstverlening en de beperkte samenwerking in de paardensector.

Externe analyse: kansen en bedreigingen

Kansen zijn de vrijkomende agrarische bebouwing en mogelijkheden voor de paardensport in de toeristisch-recreatieve markt. Ontwikkelingen in andere paardenregio’s, dierziektes en zorgen om dierenwelzijn vormen bedreigingen.

Paardensector kan meer bijdragen aan de economie

De paardensector kan meer bijdragen aan de economische ontwikkeling van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld door:

  • de transitie van vrijkomende agrarische bebouwing te faciliteren;
  • Peelbergen Equestrian Centre en Grandorse te versterken;
  • de continuïteit van paardenbeleid en -kennis bij gemeenten te borgen;
  • lokale inwoners die geen band met paarden hebben meer te betrekken.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Economische omvang paardensector in Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray’.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?