Bestuurswerk moet beter passen bij de behoefte aan flexibiliteit en verbondenheid

Verenigingen hebben moeite om bestuursleden te werven. Mensen vinden niet gemakkelijk tijd in hun drukke agenda’s en zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden van het besturen. Vanuit de wereld van sport, cultuur en scouting is actief gezocht naar verenigingsbestuurders die manieren hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te maken. ‘Maak het leuk en flexibel’, is daarbij de belangrijkste conclusie. Bestuurswerk moet beter passen bij de behoefte aan flexibiliteit en verbondenheid.

In de publicatie ‘Passend besturen’, het resultaat van een samenwerkingsverband tussen LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland, komen vijftien verenigingen aan het woord die het vrijwilligerswerk flexibeler en leuker gemaakt hebben. De publicatie is bedoeld om bestuurders te inspireren over hun rol en werkwijze na te denken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Focus of verbinden?

Uit de analyse van deze bestuurservaringen worden twee perspectieven op besturen zichtbaar. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op ‘lean & mean’ organiseren. Bij de ‘lean & mean’-benadering legt het bestuur nadruk op de kernactiviteiten van de verenigingen, met een focus op kwaliteit van dienstverlening en flexibel aanbod. De gedachte achter dit perspectief is dat de activiteiten van de vereniging zo effectief mogelijk in de beschikbare tijd georganiseerd worden. De andere invalshoek – delen en verbinden – gaat juist uit van de gedachte dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden is die bijdraagt aan een hechte vereniging.

Is er een keuze die beter werkt om een stabiel verenigingsbestuur te hebben? Nee, zeggen de auteurs. De omgeving beïnvloedt de keuze of je voor focus op kwaliteit en aanbod gaat of voor de focus op verbinding. Is er een stabiele vraag, dan ligt een keuze voor ‘lean & mean’ voor de hand. Als er veel veranderingen – intern of extern – op de club af komen, dan is ‘delen en verbinden’ beter om de diversiteit te kunnen managen. Geregeld domineert één van de twee perspectieven, maar vaker zijn besturen mengvormen.

Op basis van de analyse zien de onderzoekers dat het clubs vaak helpt een accent te verleggen: juist wat strakker organiseren of mensen de ruimte geven een bijdrage te leveren aan de verandering. Ze hopen dat deze publicatie besturen in sport, cultuur en scouting inspireert om met vernieuwde energie bestuursleden te werven en te behouden.

Klik hier voor de publicatie ‘Passend besturen’.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Reitsma.