Meer dan de helft van de sportverenigingen heeft sporters met een beperking als lid