Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen