Online planningsinstrument zwembaden: een eerste inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater

Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met het werkveld een planningsinstrument ontwikkeld voor het bepalen van de behoefte aan overdekt zwemwater. Het planningsinstrument is een hulpmiddel om vraag en aanbod van overdekt zwemwater beter in beeld te brengen voor vijf activiteiten: leren zwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen en pretzwemmen.

Om het planningsinstrument openbaar toegankelijk te maken, heeft het Mulier Instituut een online versie van het instrument ontwikkeld. In dit online instrument is het mogelijk om op basis van landelijke kengetallen globaal inzicht te krijgen in de behoefte aan overdekt zwemwater in een gemeente of regio. Een eerste inzicht kan al verkregen worden door alleen het invullen van bevolkingsgegevens van de gemeente/regio. Voor een iets specifieker inzicht, kan de vraag naar zwemwater worden gerelateerd aan het huidige aanbod en kunnen in plaats van landelijke kengetallen, lokaal beschikbare cijfers worden ingevuld.

Het online planningsinstrument zwembaden biedt de mogelijkheid om een vraagstuk op het gebied van behoefte aan overdekt zwemwater te onderbouwen met eerste cijfers. Om een volledig beeld te krijgen van de behoefte aan zwemwater, is het noodzakelijk om ook te kijken naar de lokale keuzes, doelen en ambities. Deze lokale context kan niet in kaart worden gebracht in het online instrument. Mocht een gemeente dus behoefte hebben aan een volledig beeld, dan is verder onderzoek noodzakelijk.

Om gebruik te maken van het online planningsinstrument zwembaden kunt u op deze link klikken en een account aanmaken. In de online omgeving staat uitgelegd hoe het instrument werkt en welke gegevens u in dient te vullen.

Neem voor meer informatie contact op met Karin Wezenberg-Hoenderkamp of Eef Hollander.

Wilt u meer weten over het planningsinstrument zwembaden? Klik dan hier om de rapportage ‘Planningsinstrument zwembaden’ te downloaden.