Drie van de tien verenigingen heeft zorgen over financiële toekomst

Drie van de tien verenigingen (30%) ziet de financiële toekomst somber in. Dit is vooral het geval bij kleinere clubs, clubs zonder accommodatie en zaalsportverenigingen. De meeste clubs hebben ten opzichte van afgelopen jaar de contributie gelijk gehouden. 18 procent van de clubs met ernstige zorgen heeft de contributie met meer dan de index verhoogd.

Dit blijkt uit het factsheet ‘Financiën sportverenigingen’ van het Mulier Instituut. Aan accommodatiekosten en bondsafdrachten wordt door clubs het meeste uitgegeven. Inkomsten van verenigingen komen voornamelijk uit contributie, kantinebestedingen en sponsoring/reclame. Deze inkomsten blijven bij de clubs zonder zorgen overwegend gelijk. Clubs met (ernstige) zorgen zien vooral de inkomsten uit contributies teruglopen, gevolgd door een afname in gemeentelijke bijdrage, sponsoring en kantinebestedingen. De clubs die zich ernstige zorgen maken vinden dat financiële acties zoals loterijen, oud papier ophalen en de Grote Clubactie steeds belangrijker worden voor de continuïteit van de vereniging.

Klik hier voor het factsheet (pdf)

Neem voor meer informatie contact op met Janine van Kalmthout.

Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek bij het Verenigingspanel, waarmee het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de georganiseerde sport in Nederland volgt. Meer dan 2.000 verenigingen maken deel uit van het Verenigingspanel. De vragenlijst is in de winter van 2016 bij 2.141 verenigingen afgenomen (respons: 24%).

Klik hier voor meer informatie over het Verenigingspanel.