Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding.

Dat stelt het Mulier Instituut, dat de bijdrage van sport- of cultuuractiviteiten in sportverenigingen en culturele instellingen aan de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens in kaart heeft gebracht. Het eerste exemplaar van het rapport werd bij de stichting Jarige Job in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam overhandigd aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De meeste kinderen zijn erg positief en enthousiast over de sport- of cultuuractiviteiten waaraan zij via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunnen deelnemen. Ze komen minimaal wekelijks op de vereniging of culturele instelling, waardoor deze plek vertrouwd voelt. Vooral kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten, ervaren de sportvereniging of culturele instelling als een ‘thuis’. Voor deze kinderen is het belangrijk dat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds lidmaatschappen blijven faciliteren voor gezinnen die daar zelf geen geld voor hebben.

Vanwege de bijzondere bijdrage die vecht- en verdedigingssporten geven aan het zelfvertrouwen en weerbaarheid van kinderen, zouden deze sporten meer onder de aandacht mogen worden gebracht. Kledingbonnen, die in sommige gemeenten via het Jeugdsportfonds worden verstrekt om sportkleding of sportattributen te verkrijgen, blijken erg belangrijk voor de identiteitsvorming van kinderen. Het zou goed zijn als alle kinderen die in een gezin rond de armoedegrens leven, hier gebruik van kunnen maken.

De onderzoeksuitkomsten komen uit interviews met kinderen, variërend in leeftijd tussen 5 en 16 jaar, afgenomen door heel Nederland. Aan de hand van verschillende plaatjes werden kinderen uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen.

Klik hier om de rapportage ‘Veelbetekenende kansen; een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen’ te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem van der Roest.