Toename van sportactiviteit en leden door buurtsportcoach

Sportorganisaties en scholen met een buurtsportcoach ervaren op scholen en op de sportvereniging een toename in de sportactiviteiten. Zij merken daarnaast dat het ledental van sportorganisaties door de komst van de buurtsportcoach is toegenomen. Dat blijkt uit het verdiepingsonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches dat het Mulier Instituut en Kennispraktijk met subsidie van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd. In een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer van dinsdag 21 oktober verwijst Minister Schippers (VWS) naar het verdiepingsonderzoek.

Nederlandse gemeenten zijn op weg om de inzet van buurtsportcoaches verder te verbreden. Dat is onder meer te zien in een grotere diversiteit aan betrokken sectoren, bijbehorende doelgroepen en doelstellingen waar buurtsportcoaches bij betrokken zijn. Begin 2012 besloot minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het aantal combinatiefunctionarissen met buurtsportcoaches uit te breiden. Zij kregen als specifieke opdracht mee om verbindingen te maken tussen sport- en beweegaanbieders en organisaties uit andere sectoren zoals zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Daarnaast hadden zij de taak om een passend sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren. Buurtsportcoaches worden zo breder ingezet dan de ‘oude’ combinatiefunctionarissen. Tot 2012 hadden combinatiefunctionarissen vooral het doel om met de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur te verbinden.

Professionalisering

De Brede Impuls Combinatiefuncties is onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het ministerie van VWS. Het streven is om tot en met 2016 2.900 fte aan combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches te realiseren. Bijna alle gemeenten (378 van de 403) doen inmiddels aan deze regeling mee. Zij hebben in 2014 voor ruim 2850 fte aan buurtsportcoaches ingetekend. Het Rijk draagt hier dit jaar met 57 miljoen euro voor 40 procent aan bij. Gemeenten zorgen voor de overige 60 procent aan co-financiering. Op deze manier is in een paar jaar tijd een nieuwe beroepsgroep ontstaan die een duidelijke bijdrage lijkt te leveren aan de professionalisering van de sportsector in termen van aanbod en kwaliteit.

Over het onderzoek

Met subsidie van het ministerie van VWS voerden het Mulier Instituut en Kennispraktijk voor het vierde jaar op rij een lokaal verdiepingsonderzoek in achttien gemeenten uit. In de huidige meting zijn voor het eerst resultaten van de inzet van combinatiefunctionarissen ‘oude stijl’ en buurtsportcoaches ‘nieuwe stijl’ samengenomen. Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst onder buurtsportcoaches (n=298) en betrokken organisaties (n=358). Daarnaast zijn vijfendertig verdiepende groepsgesprekken en tien telefonische interviews met zowel buurtsportcoaches als betrokken organisatie gehouden.

Klik hier voor de samenvatting van de rapportage van het Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014 (pdf).

Klik hier voor de volledige rapportage van het Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014 (pdf).

Klik hier voor meer informatie over het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ en hier voor het nieuwsbericht over de verdiepingsonderzoeken Buurtsportcoaches en Sportimpuls op de site van Sport en Bewegen in de Buurt.

Klik hier voor de Voortgangsbrief programma Sport en Bewegen in de Buurt van het ministerie van VWS.