VSK Monitor 2014 naar Tweede Kamer gestuurd

Op verzoek van het ministerie van VWS monitort het Mulier Instituut de voortgang van het Actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). Minister Schippers verstuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van het Actieplan. Het rapport is een bijlage bij de brief.

Vastgesteld kan worden dat het VSK-programma behoorlijk in ontwikkeling is. Het aantal maatregelen, productafname, betrokkenheid en bereik groeien. Het programma speelt met de deelprogramma’s ouderbetrokkenheid en ketenaanpak flexibel in op nieuwe ontwikkelingen die de bonden signaleren. Of deze ontwikkelingen leiden tot een verbetering van het sportklimaat is op basis van de gegevens in deze monitor nog niet vast te stellen. Duidelijk is dat het aantal amateurvoetbalwedstrijden met excessen is afgenomen. Ook zijn kaderfunctionarissen positief over de sociale veiligheid in de sport, ondanks dat velen van hen het afgelopen jaar een aantal keer geconfronteerd zijn met wangedrag in de sport. In de rapportage van 2015 zal – na drie jaar VSK-programma – moeten blijken in hoeverre de inspanningen in het programma effect hebben gesorteerd.

Enkele cijfers uit het rapport ‘VSK Monitor 2014’:

  • Op dit moment zijn 4.448 verenigingen geregistreerd als afnemer van één VSK-product; 1.857 verenigingen namen twee of meer VSK-producten af. Het programma streeft naar 7.500 actieve verenigingen.
  • Het aantal gedeclareerde Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) is in het afgelopen jaar verdubbeld van 5.126 naar 10.251.
  • In de eerste maand meldden 200 verenigingen zich aan voor het TV-Sportplezier en had de website ruim 5.000 bezoekers.
  • Ruim achtduizend arbiters volgden een weerbaarheidscholing.
  • Volgens registraties van de KNVB deed zich in 2013/2014 bij 1 op de 3.085 amateurvoetbalwedstrijden een exces voor (2012/2013: 1 op de 2.727, 2011/2012 was dat 1 op de 2.465).
  • Kaderleden (bestuurlijk, sporttechnisch en arbitrerend) geven de sociale veiligheid in de sport het rapportcijfer 8.
  • Driekwart van het vrijwillige kader in de sport heeft de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met vormen van onwenselijk gedrag

Voor vragen over het rapport, neem contact op met David Romijn of Janine van Kalmthout.

Klik hier voor het rapport VSK Monitor 2014: naar een veiliger sportklimaat (pdf).