Samenleving hecht aan integriteit bij organisatie sportevenementen

Er is sprake van een groeiende kloof tussen wat de samenleving van (de totstandkoming van) sportevenementen verwacht en de wijze waarop betrokken organisaties opereren. Hoewel sportevenementen door beleidsmakers, politici en een breed publiek als bronnen van positieve energie en inspiratie worden gewaardeerd, wordt tegelijkertijd voor een groeiend aantal personen de kracht van sportevenementen door negatieve zaken ondermijnd. Daarnaast worden vraagtekens gezet bij de mate waarin rond sportevenementen integer wordt gehandeld. Dit schaadt het vertrouwen in sportevenementen en de organisaties die daarbij betrokken zijn.

Dit zijn enkele bevindingen uit het position paper ‘Integrity & sport events’ dat door het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht is opgesteld ten behoeve van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Doel van het onderzoek was het opmaken van de stand van zaken rond integriteit en sportevenementen. Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Er zijn vier dimensies van integriteit bij sportevenementen te benoemen, namelijk ‘public value’, ‘transparancy’, ‘democratic processes’ en ‘checks and balances’.
  • Integriteitskwesties spelen in alle vier fasen van de levenscyclus van een sportevenement op. In het bid (geen transparant selectieproces, omkoping), tijdens de voorbereiding en de organisatie (geen respect voor mensenrechten, publieke investering en private baten) en legacy (te positief voorgespiegeld, geen legacy-beleid).
  • De laatste veertig jaar is het marktaandeel van de EU bij wereldkampioenschappen circa vijftig procent. Dit is zeven maal zo hoog als het aandeel van de EU in de wereldbevolking en twee maal zo groot als het aandeel in de wereldeconomie. Het marktaandeel van de EU bij de wereldkampioenschappen zwemmen, wielrennen en voetbal is in die periode gekrompen (van 60 procent naar 29 procent).
  • Hoewel diverse initiatieven zijn ontplooid om integer handelen te bevorderen, is nadere actie geboden om het vertrouwen in sportevenementen te herstellen. Hier ligt zowel een taak voor sportorganisaties en toeleveranciers (o.a. sponsors) als voor nationale overheden en de EU.

Dit onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van het ministerie van VWS in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Integriteit bij sportevenementen is benoemd als het centrale thema voor sport tijdens het EU-voorzitterschap.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Tevens zijn bijdragen van de Vrije Universiteit Amsterdam en Bureau Nieuwe Gracht opgenomen. Een Nederlandse expertgroep heeft het onderzoek begeleid.

Klik hier om het position paper te downloaden.

Klik hier voor het factsheet dat over het rapport verscheen.

Please click here for the English news report.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.