Vooral inactieve kinderen motorisch niet fit

De motorische fitheid van basisschoolkinderen is in de afgelopen 25 jaar afgenomen. Dit blijkt uit een vergelijking tussen MOPER fitness testscores op kracht, snelheid/wendbaarheid, lenigheid en coördinatie van basisschoolkinderen van nu en 1980.

Om aan te geven hoe groot de afname is, zijn de scores van nu vergeleken met de prestatieschalen geconstrueerd in 1980. Op basis van de prestatieschalen zou 40 procent van de kinderen, bij een gelijkblijvend fitheidniveau, onder het gemiddelde van 1980 moeten scoren. Op de testen ‘duurkracht van de armen’ en ‘loopsnelheid’ scoort echter 61 procent van de kinderen onder het gemiddelde van 1980 (in plaats van de verwachte 40%). De ‘romp- en bovenbeenkracht’ van kinderen is in de afgelopen jaren het sterkst afgenomen. 67 procent van de kinderen scoort op deze test onder het gemiddelde van 1980. Tot slot wordt er ook een daling geconstateerd in de scores voor ‘hand/oog coördinatie’ en ‘lenigheid’. Hier blijkt dat respectievelijk 56 en 50 procent van de kinderen onder het gemiddelde van 1980 scoort.

10x 5m run 1980-2006
Vergelijking van score op de 10x 5-meterloop tussen 1980 en 2006

Uit de regressie-analyse uitgevoerd door het Mulier Instituut blijkt dat vooral de kinderen die minder vaak aan sport deelnemen, minder vaak buiten spelen en kinderen die overgewicht hebben, minder motorisch fit zijn. Inactieve kinderen met een verminderde motorische fitheid hebben moeite om aan sport- en spelactiviteiten mee te doen en lopen hierbij een grotere kans op sportblessures. Aanbevolen wordt dat naast het stimuleren van sport en bewegen bij deze inactieve kinderen ook specifiek aandacht wordt besteed aan het verbeteren van kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. Deze fysieke basiselementen hebben kinderen nodig om veilig en met plezier aan sport- en spelactiviteiten deel te nemen.

Download hier Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorine Collard