Bevorderen van aandacht in de klas door middel van beweegactiviteiten, resultaten uit het SMART MOVES! onderzoeksproject

13 maart 2017

Kinderen hebben in de klas verbeterde aandacht wanneer zij verspreid over de schooldag twee beweegactiviteiten in de klas uitvoeren ten opzichte van wanneer zij slechts één beweegactiviteit doen of de hele ochtend stilzitten.

Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van SMART MOVES!

Het multidisciplinaire SMART MOVES! consortium onderzoekt of bewegen in de klas cognitie en leerprestaties bij schoolkinderen kan verbeteren met als doel het ontwikkelen van een haalbaar en effectief beweegprogramma.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • Kinderen hebben een betere aandacht in de klas wanneer zij verspreid over de schooldag twee beweegactiviteiten in de klas uitvoeren dan wanneer zij slechts één beweegactiviteit uitvoeren of de hele ochtend stilzitten;
  • Het is belangrijk dat de intensiteit van de beweegactiviteiten voldoende is: uit het onderzoek blijkt dat je minimaal matig intensief actief moet zijn voor effecten op informatieverwerking of aandacht;
  • Aandacht in de klas lijkt verbeterd te kunnen worden door een matig tot zwaar intensieve beweegactiviteit van 10, 20 of 30 minuten in de klas aan te bieden;
  • Basisschoolleerkrachten geven in interviews, die zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoek, aan dat zij bereid zijn klassikaal extra beweegactiviteiten uit te voeren. De beweegactiviteiten dienen volgens hen te bestaan uit kant en klare, korte beweegtussendoortjes in de klas. Zij zouden bewegen vooral dan willen inzetten wanneer zij het gevoel hebben dat de concentratie in de klas laag is.

Belangrijk om te benoemen is dat de effecten die zijn gevonden klein zijn. Daarbij is het nog onduidelijk wat de directe effecten van bewegen zijn op schoolprestaties van kinderen.

Meer weten? Bekijk de website van SMART MOVES!, lees hier het factsheet of neem contact op met Amika Singh (VUMC) of Dorine Collard (Mulier Instituut).

Kunnen we je twee korte vragen stellen?